Μέσα από την κάμερα : κινηματογράφος και κοινωνική πραγματικότητα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός), 2009

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Λυδάκη Άννα
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2009
  1. Μέρος Πρώτο: Η κινηματογραφική μαρτυρία. Θεωρητικές προσεγγίσεις, 1 Κινηματογράφος και κοινωνικές επιστήμες, 2 Μέρος Δεύτερο: Κινηματογραφικές αναπαραστάσεις: τέσσερα παραδείγματα, 2 Το δέντρο που πληγώναμε: το πρώτο μας σύμπαν, 3 Αγέλαστος πέτρα: όταν η τέχνη συναντά την επιστήμη, 4 O δρόμος προς τη Δύση: ο ξένος στον ελληνικό κινηματογράφο, 5 Η Νοσταλγός: η λογοτεχνία στον κινηματογράφο.