Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης «Κομμουνισμός και φιλοσοφία : η θεωρητική περιπέτεια του Λουί Αλτουσέρ - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004»

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. PDF
  3. AMELib
  4. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  5. Αρχείο σε μορφή PDF
  6. 2.990 ΚΒ
  7. KOMOYNISMOS kai FILOSOFIA.pdf
  8. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 Α ν.2121/1993 και την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007) και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη από την οριζόμενη στο άρθρο 5, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 65επ. του ν. 2121/1993 (α. 7 παρ. 3 ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546)
  9. Με περιορισμούς αναπαραγωγής