1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σωτήρης, Παναγιώτης Γ.
 2. 2002
 3. Αθήνα
 4. Ελληνική
  1. Φιλοσοφία, Μαρξιστική
  2. Κομμουνισμός και φιλοσοφία
  3. Althusser, Louis (1918-1990)