Γεωργακοπούλου, Αλεξάνδρα. Κείμενο και επικοινωνία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γεωργακοπούλου, Αλεξάνδρα
  2. Γούτσος, Διονύσης
 2. 1999
 3. Ελληνική
  1. Γλώσσα και κουλτούρα.
  2. Ανάλυση λόγου
  3. Επικοινωνία