1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Λαμπροπούλου, Έφη Π.
    1. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1997