Λαμπροπούλου, Έφη Π. Η κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λαμπροπούλου, Έφη Π.
 2. 1997
 3. Ελληνική
  1. Μέσα μαζικής ενημέρωσης -- Επιδράσεις
  2. Βία στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
  3. Εγκληματικότητα στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας