1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Σάββας, Δημήτριος
    1. Αθήνα: Εκδόσεις Αγροτύπος (Εκδοτικός οργανισμός), 2011