Δημοπούλου - Δημάκη, Ιωάννα. Διοικητική λογιστική

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Δημοπούλου - Δημάκη, Ιωάννα
  2. Ελληνική
    1. Διοικητική λογιστική
    2. Λογιστική κόστους
    3. Κοστολόγηση