1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Δημοπούλου - Δημάκη, Ιωάννα
  2. Ελληνική
    1. Λογιστική -- Ελλάδα
    2. Λογιστική
    3. Χρηματοοικονομική