Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας - Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2010

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Bradby, Hannah (1966-)
  1. Αλεξιάς, Γεώργιος (1969-)
  1. Αθήνα
  1. Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2010
εξώφυλλο της έκδοσης