1. Πρόσωπο
  2. Papas, Irene (eng)
  3. Λελέκου, Ειρήνη [Πραγματικό όνομα]
  4. 03 Σεπτεμβρίου 1929
  5. Χιλιομόδι Κορινθίας, Ελλάδα
  6. Έλληνας