Επιχειρηματικότητα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λαμπρόπουλος, Παναγιώτης
 2. 2008
 3. Ελληνική
  1. Επιχειρηματικός προγραμματισμός
  2. Επιχειρηματικός σχεδιασμός
  3. Επιχειρηματικότητα
  4. Επιχειρήσεις