Επιχειρηματικότητα : σχεδιασμός και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην κοινωνία της πληροφορίας : θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός (Εκδοτικός οργανισμός), 2008

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Λαμπρόπουλος, Παναγιώτης
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Προπομπός (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2008