Γαλάτης, Β. Φυσιολογία φυτών

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γαλάτης, Β.
  2. Γανωτάκης, Δ.
  3. Γκανή - Σπυροπούλου, Κ.
  4. Καραμπουρνιώτης, Γεώργιος Α.
  5. Κοτζαμπάσης, Κυριάκος
  6. Κωνσταντινίδου, Ε. Ι.
  7. Μανέτας, Γιάννης (1947-)
  8. Ρουμπελάκη - Αγγελάκη, Καλλιόπη Α.
 2. 2003
 3. Ελληνική
  1. Φυτά -- Φυσιολογία
  1. Η επαρκής γνώση της φυσιολογίας κάθε οργανισμού αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή διαχείρισή του. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας έχουν επιτρέψει να απαντηθούν το «πώς» και το «γιατί» πολλών φυσιολογικών φαινομένων σε όλους τους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των φυτών. Έτσι, η κλασική Φυσιολογία Φυτών συμπληρώνεται με σημαντικές πληροφορίες Μοριακής Φυσιολογίας, που επιτρέπουν όχι μόνο την πληρέστερη κατανόηση των φυσιολογικών φαινομένων αλλά και την αξιοποίηση της νέας γνώσης σε ποικίλες βιοτεχνολογικές εφαρμογές.
   Το βιβλίο αυτό είναι καρπός της συντονισμένης συλλογικής προσπάθειας οκτώ πανεπιστημιακών δασκάλων από πέντε Α.Ε.Ι. της χώρας για την παρουσίαση όχι μόνο των παραδοσιακών μας γνώσεων αλλά και των πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα αυτό. Έτσι, το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό σύγγραμμα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ως πηγή ενημέρωσης των ερευνητών, των βιολόγων και των γεωτεχνικών για τις τελευταίες εξελίξεις στη Φυσιολογία Φυτών, αλλά και από κάθε αναγνώστη με ειδικό ενδιαφέρον σε συγκεκριμένα θέματα.

   ΠΕΚ