Φυσιολογία φυτών : από το μόριο στο περιβάλλον - Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Εκδοτικός οργανισμός), 2011

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Γαλάτης, Β.
  2. Γανωτάκης, Δ.
  3. Γκανή - Σπυροπούλου, Κ.
  4. Καραμπουρνιώτης, Γεώργιος Α.
  5. Κοτζαμπάσης, Κυριάκος
  6. Κωνσταντινίδου, Ε. Ι.
  7. Μανέτας, Γιάννης (1947-)
  8. Ρουμπελάκη - Αγγελάκη, Καλλιόπη Α.
  1. Ρουμπελάκη - Αγγελάκη, Καλλιόπη Α.
  1. Ηράκλειο
  1. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2011