Πρώιμη νεότερη Ευρώπη : 1450-1789 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Ξιφαράς (Εκδοτικός οργανισμός), 2008

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πρωτότυπη έκφραση στη αγγλική γλώσσα του έργου: "Early Modern Europe, 1450-1789"
  1. Wiesner, Merry E. (1952-)
  1. Καλογιάννη, Ελένη
  1. Μπουκάλα, Αρετή
  2. Κορώνη, Κατερίνα
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Ξιφαράς (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2008