Εισαγωγή στους αλγορίθμους - Τρίτη έκδοση. - Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Εκδοτικός οργανισμός), 2018

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Stein, Clifford (1965-)
  2. Cormen, Thomas H.
  3. Leiserson, Charles E.
  4. Rivest, Ronald L. (1947-)
  1. Παπαδόγγονας, Ιωάννης
 3. Τρίτη έκδοση
  1. Ηράκλειο
  1. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2018
  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

   Πρόλογος

   Ι Θεμελιώδεις έννοιες
   Εισαγωγή
   1 Ο ρόλος των αλγορίθμων στις υπολογιστικές διαδικασίες
   2 Προκαταρκτικές έννοιες και παρατηρήσεις
   3 Ρυθμός αύξησης συναρτήσεων
   4 Αναδρομικές σχέσεις
   5 Πιθανοτική ανάλυση και τυχαιοκρατικοί αλγόριθμοι

   II Ταξινόμηση και διατακτικές στατιστικές
   Εισαγωγή
   6 Ταξινόμηση σωρού
   7 Ταχυταξινόμηση
   8 Ταξινόμηση σε γραμμικό χρόνο
   9 Διάμεσοι και διατακτικές στατιστικές

   III Δομές δεδομένων
   Εισαγωγή
   10 Στοιχειώδεις δομές δεδομένων
   11 Πίνακες διασποράς
   12 Δυαδικά δένδρα αναζήτησης
   13 Μελανέρυθρα δένδρα
   14 Επαύξηση δομών δεδομένων

   IV Ανώτερες τεχνικές σχεδίασης και ανάλυσης
   Εισαγωγή
   15 Δυναμικός προγραμματισμός
   16 Άπληστοι αλγόριθμοι
   17 Αντισταθμιστική ανάλυση

   V Δομές δεδομένων προηγμένης σχεδίασης
   Εισαγωγή
   18 Δένδρα Β
   19 Διωνυμικοί σωροί
   20 Σωροί Fibonacci
   21 Δομές δεδομένων για παράσταση ξένων συνόλων

   VI Αλγόριθμοι γραφημάτων
   Εισαγωγή
   22 Στοιχειώδεις αλγόριθμοι γραφημάτων
   23 Ελαφρύτατα συνδετικά δένδρα
   24 Ομοαφετηριακές ελαφρύτατες διαδρομές
   25 Πανζευκτικές ελαφρύτατες διαδρομές
   26 Μέγιστη ροή

   VII Παράρτημα: Μαθηματικό υπόβαθρο
   Εισαγωγή
   Α’ Αθροίσματα
   Β’ Σύνολα, σχέσεις, γραφήματα και άλλα
   Γ’ Απαρίθμηση και πιθανότητες

   Βιβλιογραφία

   Ευρετήριο

   ΠΕΚ
  1. Από τα διάφορα εγχειρίδια περί αλγορίθμων που κυκλοφορούν, η «Εισαγωγή στους αλγορίθμους» συνδυάζει την αυστηρότητα με την πληρότητα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καθιερώθηκε ως κλασική πηγή αναφοράς για τους επαγγελματίες της Επιστήμης Υπολογιστών και χρησιμοποιείται σήμερα ευρύτατα σε πανεπιστημιακές σχολές σε ολόκληρο τον κόσμο. Το βιβλίο απευθύνεται σε διδάσκοντες και φοιτητές στην περιοχή της σχεδίασης αλγορίθμων, κυρίως σε τμήματα Πληροφορικής και τμήματα Εφαρμοσμένων ή Καθαρών Μαθηματικών. Καλύπτει σε βάθος ένα ευρύ φάσμα αλγορίθμων, διατηρώντας ταυτόχρονα τη σχεδίαση και την ανάλυσή τους προσιτές σε αναγνώστες κάθε επιπέδου. Το κάθε κεφάλαιο είναι σχετικά αυτοτελές, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη μονάδα μελέτης. Οι αλγόριθμοι περιγράφονται σε φυσική γλώσσα και σε έναν ψευδοκώδικα σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι εύληπτος από οποιονδήποτε έχει έστω και ελάχιστη εμπειρία προγραμματισμού, ενώ η εξήγηση της λειτουργίας τους διατηρείται σε στοιχειώδες επίπεδο χωρίς να θυσιάζεται η εμβάθυνση ή η μαθηματική αυστηρότητα.

   ΠΕΚ