Ακρίβης, Γεώργιος Δ. Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ακρίβης, Γεώργιος Δ.
  2. Δουγαλής, Βασίλειος, Α.
 2. 1997
 3. Ελληνική
  1. Εξισώσεις, Διαφορικές
  2. Μαθηματικά
  3. Μαθηματική ανάλυση