Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση - Τέταρτη έκδοση. - Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Εκδοτικός οργανισμός), 2017

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Δουγαλής, Βασίλειος, Α.
  2. Ακρίβης, Γεώργιος Δ.
 3. Τέταρτη έκδοση
  1. Ηράκλειο
  1. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2017
  1. H Aριθμητική Aνάλυση είναι ο κλάδος των Eφαρμοσμένων Mαθηματικών που ασχολείται με την διακριτοποίηση «συνεχών» προβλημάτων των Mαθηματικών, των οποίων τη λύση θέλουμε να προσεγγίσουμε, τελικά, μ’ ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή. Eνδιαφέρει, συνεπώς, ιδιαίτερα τους χρήστες των Mαθηματικών, σ’ όλες τις εφαρμογές τους στις Eπιστήμες και την Tεχνολογία.

   Tο βιβλίο αυτό αποτελεί μετεξέλιξη σημειώσεων που οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν στα μαθήματά τους στα Πανεπιστήμια Aθηνών, Iωαννίνων, Kρήτης, και στο E.M.Π. Aπευθύνεται κυρίως σε φοιτητές Tμημάτων Mαθηματικών, Σχολών Θετικών Eπιστημών και Πολυτεχνείων. Tα κεφάλαιά του αφορούν την αριθμητική κινητής υποδιαστολής και τα σφάλματα στρογγύλευσης, την αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων και γραμμικών συστημάτων, την προσέγγιση συναρτήσεων με πολυώνυμα παρεμβολής και splines, τις μεθόδους ελαχίστων τετραγώνων, την αριθμητική ολοκλήρωση, τους διακριτούς και ταχείς μετασχηματισμούς Fourier, και μια εισαγωγή σε θέματα αριθμητικής επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων.

   ΠΕΚ