1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Ρομπόλης, Σάββας Γ.
    2. Μπέτσης, Βασίλης
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 2016