1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βογιατζή - Καμβούκου, Ελένη Κ.
 2. 2004
 3. Ελληνική
  1. Αρωματικά φυτά
  2. Φαρμακευτικά φυτά
  3. Βότανα
  1. 388897 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. Το βιβλίο δίνει πληροφορίες που αφορούν στην τεχνική καλλιέργειας καθώς και στην μεταποίηση των προϊόντων των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Επιπλέον δίνει πληροφορίες που αφορούν στην τεχνολογία και στη χημεία των αιθερίων ελαίων, ώστε να διευκολυνθούν περαιτέρω έρευνες με βάση την επίδραση των δραστικών ουσιών τους. Για κάθε αρωματικό φυτό δίνεται αναλυτικά η σύσταση του αιθερίου ελαίου, η χρήση του σαν ξηρή δρόγη και η τεχνική καλλιέργειάς του

   Πατήστε εδώ