1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βενιέρης, Δημήτρης
  2. Κοέν, Σάνδρα
  3. Κωλέτση, Μαρία
 2. Ελληνική
  1. Λογιστική
  2. Χρηματοοικονομική
  3. Κοστολόγηση