1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Sassen, Saskia (1949-)
  2. Αγγλική
    1. Διεθνείς σχέσεις -- Κοινωνικές απόψεις
    2. Παγκοσμιοποίηση -- Κοινωνικές απόψεις