Οικονομική παραγωγής γεωργικών προϊόντων - Τρίτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γράφημα (Εκδοτικός οργανισμός), 2010

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παπαναγιώτου, Ευάγγελος Π.
  3. Τρίτη έκδοση
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Εκδόσεις Γράφημα (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2010