Λογιστική παρακολούθηση τύπων αγροτικών εκμεταλλεύσεων - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γράφημα (Εκδοτικός οργανισμός), 2007

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μαρτίκα-Βακιρτζή, Μαρία
  2. Δημητριάδου, Ελένη
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Εκδόσεις Γράφημα (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2007