Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

  1. Έννοια
  2. Ελληνική