Μπιτσάνη, Ευγενία Π. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων : ζητήματα και σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία της οργανωσιακής και διοικητικής συμπεριφοράς

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μπιτσάνη, Ευγενία Π.
 2. Ελληνική
  1. Διοίκηση και οργάνωση
  2. Διοίκηση προσωπικού
  3. Οργανωτική αποτελεσματικότητα
  1. 401357 ⟶ Πατήστε εδώ