Ελλάδα -- Πολιτικές συνθήκες -- 1967-1974

  1. Θέμα
    1. Ελλάδα (Περιοχή)
    2. Πολιτικές συνθήκες (Έννοια)
    3. 1967-1974 (Γεγονός)