Ελλάδα -- Πολιτικές συνθήκες -- 1935-1967

  1. Θέμα
    1. Ελλάδα (Περιοχή)
    2. Πολιτικές συνθήκες (Έννοια)
    3. 1935-1967 (Γεγονός)