Όπερα -- Ελλάδα -- 19ος αιώνας

  1. Θέμα
    1. Όπερα (Είδος)
    2. Ελλάδα (Περιοχή)
    3. 19ος αιώνας (Γεγονός)