Βακαλιός, Θανάσης (1929-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1929
  3. Εμμανουήλ Παπάς (Σέρρες)
  4. Έλληνας