Η προοπτική ενός συντάγματος για την Ευρώπη - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2003

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Τσάτσος, Δημήτρης Θ (1933-2010)
  1. Μανιτάκης, Αντώνης Ν. (1944-)
  2. Παπαδοπούλου, Λίνα
  1. Κουκιάδης, Ιωάννης Δ.
  1. Αθήνα
  2. Θεσσαλονίκη
  1. Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2003
cover