1. Πρόσωπο
  2. 1933
  3. 2010
  4. Αθήνα
portrait