1. Γεωγραφικό Όνομα
  2. Ελληνικά
    1. χώρα της βορειοδυτικής Αφρικής
    1. Q262 ⟶ Q262
    1. 2589581 ⟶ Πατήστε εδώ
    1. 1144898516950291388 ⟶ Πατήστε εδώ
  3. 2--65