1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Prior, John (1933-)
    1. Σαρρής, Νίκος
    1. Αθήνα: Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων (Εκδοτικός οργανισμός), 2000