1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δράκος, Γεώργιος Δ. (1947-)
 2. Ελληνική
  1. Ψυχογλωσσολογία
  2. Γλώσσα και γλώσσες
  3. Παιδιά -- Γλώσσα
  1. Η Αγωγή του Λόγου και της Ομιλίας, ως παιδαγωγικό και διδακτικό ζητούμενο, αποτελεί για κάθε επιστήμονα πρόκληση. Ούτως ή άλλως, το σύνθετο πρόβλημα "Γλώσσα", απασχόλησε και θα απασχολεί πολλές επιστήμες και τους επιστημονικούς τους κλάδους. Παραδίδουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα το παρόν πόνημα με την πεποίθηση της μικρής έστω συμβολής στην παιδαγωγική και διδακτική αναζήτηση. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

   https://www.politeianet.gr