Παπαρίζος, Αντώνης. Η ελευθερία ενώπιον του θανάτου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπαρίζος, Αντώνης (1952-)
 2. 2000
 3. Ελληνική
  1. Ελευθερία -- Φιλοσοφία
  2. Θάνατος -- Φιλοσοφία
  1. Δικαιούται ο άνθρωπος να αναζητά και να προετοιμάζει για τον εαυτό του έναν «θάνατο γενναίο» και «ενάρετο», έναν «θάνατο ωραίο» ή ακόμη έναν «θάνατο ευτυχισμένο», ή είναι καταδικασμένος να περιμένει τον θάνατό του ανησυχώντας και «παρακαλώντας» τη Φύση, τον Θεό ή και την τύχη να του επιφυλάξουν έναν θάνατο όσο το δυνατόν λιγότερο οδυνηρό και λιγότερο εξευτελιστικό, μετατρέποντας έτσι τη ζωή του σε θάλαμο αναμονής ή και σε φυλακή; Διότι αν ο θάνατος είναι γεγονός φυσικό ή θέλημα Θεού, που αναπόφευκτα μας περιμένει, και οχι μία πράξη την οποία ελεύθερα αποφασίζουμε, τότε η ζωή είναι φυλακή κι ο άνθρωπος κατάδικος του θανάτου. Ελεύθερα ζεί όποιος ελεύθερα επέλεξε το πώς θα πεθάνει, όποιος έτοιμος είναι κάθε στιγμή γι' αυτό, κι όποιος βαθιά κατέχει πως η ζωή του δεν είναι παρά μία μικρή έκρηξη γνώσης στην αδιάκοπη ροή της άφωνης Φύσης, μια μικρή στιγμή δημιουργίας, συμφιλίωσης ή ενδεχομένως ανελέητης βίας. Ελεύθερα ζεί όποιος αποφασίζει ως εάν η κάθε στιγμή της ζωής του ήταν και η τελευταία. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

   Πολιτεία
cover