Εκπαίδευση ενηλίκων : διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνικές διαδρομές - Αθήνα: Μεταίχμιο (Εκδοτικός οργανισμός), 2010

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βεργίδης, Δημήτρης K. (1950-)
  2. Κόκκος, Αλέξης
  1. Αθήνα
  1. Μεταίχμιο (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2010