1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κόρσος, Δημήτριος Ι. (1921-1999)
    1. Κόρσου - Παναγοπούλου, Μαρία-Ελένη
  3. Τρίτη έκδοση ενημερωμένη - συμπληρωμένη / από Μ.-Ε. Κόρσου-Παναγοπούλου
    1. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2013
cover