Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου τόμος Β', τεύχος Α' - Τρίτη έκδοση ενημερωμένη - συμπληρωμένη / από Μ.-Ε. Κόρσου-Παναγοπούλου. - Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2013

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κόρσος, Δημήτριος Ι. (1921-1999)
  1. Κόρσου - Παναγοπούλου, Μαρία-Ελένη
 3. Τρίτη έκδοση ενημερωμένη - συμπληρωμένη / από Μ.-Ε. Κόρσου-Παναγοπούλου
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2013
cover