Η μετασχηματίζουσα μάθηση - Αθήνα: Μεταίχμιο (Εκδοτικός οργανισμός), 2007

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Mezirow, Jack (1923-)
  1. Κουλαουζίδης, Γιώργος
  1. Κόκκος, Αλέξης
  1. Αθήνα
  1. Μεταίχμιο (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2007