Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ποιότητα (Εκδοτικός οργανισμός), 2004

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κουσκουβέλης, Ηλίας Ι.
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Ποιότητα (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2004