1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
  1. Ο Roger Arnold είναι καθηγητής στο California State University στο San Marcos.

   Biblionet
 3. faculty.csusm.edu
  1. 87874654 ⟶ Arnold, Roger A.
  1. 26130154 ⟶ Arnold, Roger A.