1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κουσκουβέλης, Ηλίας Ι.
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα: Ποιότητα (Εκδοτικός οργανισμός), 2000