Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης «Κοινωνιολογία - Αθήνα: Gutenberg (Εκδοτικός οργανισμός), 2002»

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. DOCX
  3. 729 σελίδες
  4. AMELib
  5. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  6. Αρχείο μορφής Word
  7. 1192 KB
  8. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 Α ν.2121/1993 και την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007) και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη από την οριζόμενη στο άρθρο 5, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 65επ. του ν. 2121/1993 (α. 7 παρ. 3 ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546)
  9. Με περιορισμούς αναπαραγωγής